Stuur een bericht

info@incendio.nl

 Openingstijden

08:00 - 18:00

Action

Action is een snelgroeiende internationale discounter met winkels in Europa. In de periode 2014 t/m 2019 zijn naast een tweede distributiecentrum in Susteren meerdere distributiecentra in Frankrijk, Duitsland, Polen en Slowakije in gebruik genomen om verdere groei te faciliteren. Voor de certificering van de sprinkler-, blusschuim-, blusgas-, brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen zijn Uitgangspuntendocumenten opgesteld in het kader van de wettelijk bouw- en milieuregelgeving alsmede vanuit verzekeringsoogpunt. Voor de buitenlandse locaties vindt daarnaast toezicht plaats op de kwaliteit van de geleverde systemen.

Periode

2012-2019

Opdrachtgever

Action

Plaats

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen en Slowakije

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen en Slowakije

Christiaan Huijbreghs - Stefan Elfes - Martijn van Grunsven