Stuur een bericht

info@incendio.nl

 Openingstijden

08:00 - 18:00

Zenith Energy Terminal

Zenith Energy Terminal Amsterdam B.V is een inrichting voor de op- en overslag van vloeibare aardolieproducten, tevens worden producten gemengd (blending) en behandeld (toevoegen additieven ten behoeve van product en klantspecificaties). De inrichting van Zenith bestaat uit een tankenpark voor opslag van aardolieproducten, installaties voor het verpompen en transporteren van producten, steigers en laad- en losplaatsen voor overslag via schepen en tankauto’s. Daarnaast zijn er ondersteunende faciliteiten zoals kantoren en werkplaatsen.

De inrichting is in 1967 als raffinaderij door Mobil in gebruik genomen. Sinds 2000 was BP eigenaar en enige gebruiker en was de inrichting bekend als BP Amsterdam Terminal (BAT). BP heeft de raffinaderij ontmanteld. Op 1 april 2016 is de terminal overgenomen door Zenith Energy.

Om aan te tonen dat aan de met de overheid overeengekomen afspraken is voldaan is de bestaande bluswatervoorziening, hydranten en stationaire brandbeveiligingsinstallaties in kaart gebracht. Het opgestelde uitgangspuntendocument is bedoeld voor de verantwoording van de eisen in de vergunning en is direct gekoppeld aan het  veiligheidsrapport (VR), het bedrijfsbrandweerrapport en de gevraagde onafhankelijke inspecties.

Periode

2018

Opdrachtgever

Zenith Energy Terminal

Plaats

Amsterdam

Matthijs Hardeman